για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για ιδιώτες

Υπηρεσίες προς τους ιδιώτες, μισθωτούς, συνταξιούχους και κατοίκους εξωτερικού.

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 / Ε2 & ακίνητης περιουσίας Ε9.

Ακριβής Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος και ενημέρωση πριν την υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.

Έκδοση Εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 / Ε2 & ακίνητης περιουσίας Ε9.

Διεκπεραίωση όλων των Εγγράφων μέσω της σελίδας gov.gr.

Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Κληρονομικά, Γονικές Παροχές.

Έκδοση Πιστοποιητικών ακινήτων ΕΝΦΙΑ.

Υποβολή αίτησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ-Α, ΚΟΤ-Β).

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”.

Υποβολή αιτήσεων μέσω ΕΣΠΑ (χορήγηση Voucher) για εγγραφή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Υποβολή αίτησης Πετρελαίου Θέρμανσης.

Υποβολή αίτησης οικογενειακού επιδόματος Α21.

Σύνταξη και υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων κάθε είδους.

Έκδοση και ανανέωση Κάρτας Ανεργίας.

Υποβολή αίτησης για Προγράμματα Παιδικών Κατασκηνώσεων.

Υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Υπολογισμός Τεκμηρίων αγοράς και Διαβίωσης.

Συμβουλές και Φορολογική Υποστήριξη σε ζητήματα που σας απασχολούν.

Υποβολή αίτησης έκδοσης Κλειδάριθμου στην ΑΑΔΕ.

Συμβουλές Εργατικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.

Υποβολή δήλωσης Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας,
είμαστε  στην διάθεση σας.

Οποιαδήποτε απορία έχετε για φορολογικά και λογιστικά θέματα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη λύση.

Επικοινωνια