για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς Νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες.

Διαδικασίες Έναρξης , Συγχώνευσης, Διακοπής ή Μεταβολής Ατομικής Επιχείρησης και Εταιριών κάθε Νομικής Μορφής.

Πλήρης Μηχανογραφική Οργάνωση και Τήρηση Βιβλίων Απλογραφικών και Διπλογραφικών.

Σύνταξη και υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, εντύπου Ν κ.λ.π.

Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία για όλες τις επιχειρήσεις.

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

Παρακολούθηση και ενημέρωση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων Σύνταξη και υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

Υποβολή Παρακρατούμενων Φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ)

Σύνταξη και υποβολή όλων των Εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES

Πλήρης κατάρτιση και υλοποίηση Φορολογικού Σχεδιασμού

Σύνταξη και υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων

Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Επιχείρησης

Αξιόπιστες και αποτελεσματικές Φοροτεχνικές Συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα

Υποστήριξη και Αντιμετώπιση Φορολογικών Ελέγχων Επιχειρήσεων

Βραχυχρόνιος και Μακροχρόνιος Φορολογικός Σχεδιασμός

Επιλογή της κατάλληλης Νομικής Μορφής επιχείρησης και τον καλύτερο Φορολογικό Σχεδιασμό της

Επικοινωνήστε μαζί μας,
είμαστε  στην διάθεση σας.

Οποιαδήποτε απορία έχετε για φορολογικά και λογιστικά θέματα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη λύση.